مدیریت doc بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، چکیده: افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از … دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت تعداد مشاهده: 3351 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 147 حجم فایل:265 کیلوبایت

دانلود

چکیده:افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی) و وام (وام بلند مدت ووام کوتاه مدت) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه (توزیع t) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند.فهرست مطالب:چكيدهفصل اول: كليات تحقيقمقدمهبيان مسئلهاهميت موضوع تحقيقاهداف تحقيق دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوعفرضيه هاي تحقيق  قلمرو تحقيقجامعه آماري روش تحقيق روش جمع آوري اطلاعات روش تجزيه و تحليل اطلاعات ساختار كلي تحقيقتعريف واژه ها فصل دوم: ادبيات تحقيق بخش اول: روشهاي تامين مالي تاريخچهشيوه هاي تامين ماليروشهاي متداول براي تامين مالي تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدتوامهاي بلند مدتويژگيهاي وامهاي بلند مدتمزاياي وامهاي بلند مدتمعايب وامهاي بلند مدت  سهام ممتاز ويژگي هاي سهام ممتازانتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تامين ماليمزاياي انتشار سهام ممتاز معايب انتشار سهام ممتاز سهام عادي ويژگيهاي سهام عاديانتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تامين ماليمزاياي انتشار سهام عاديمعايب انتشار سهام عادي اختيار خريد سهامويژگيهاي اختيار خريد سهام عاديمزاياي اختيار خريد سهاممعايب اختيار خريد سهامسهام عادي ويژگيهاي عمومي سهام عادينقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتهانقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها سودهاي توزيع نشده شركتسود انباشتهمزاياي استفاده از سود انباشته معايب استفاده از سود انباشته روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركتهاسود سهمياشكالات استانداردهاي حسابداري شماره 15  بازده سهام بخش دوم: هزينه هاي تامين مالي هزينه سرمايه محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايهمزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري  معايب استفاده ارزش بازار نظريه هاي ساختار سرمايهمفروضات CAPMنظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركتموسسات درحال رشد موسسات در حال افولموسسات در حال بلوغ تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست ) عوامل موثر بر سياست تقسيم سود بخش سوم: تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتهاتاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتهاتاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتهاتاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتهااهرام مالي سيات تقسيم سود و ارزش شركتاصول اساسي حاكم بر تحقيق اثر سياست تقسيم سود سودآوري و ارزش شركت رشد تقسيم سود و رشد سودآوريبخش چهارم :‌ تحقيقات انجام شده (داخل وخارج)تحقيقات انجام شده در خارج از ايرانتحقيقاتي انجام شده در داخل ايران فصل سوم: متدولوژی تحقيق  مقدمه روش تحقيقاهداف تحقيقفرضيه هاي تحقيق جامعه آماري نمونه آماري قلمرو تحقيق روش جمع آوري اطلاعاتروش آزمون داده ها و فرضيه هاي تحقيق ضريب همبستگي پيرسونآزمون اختلاف ميانگين دوجامعه توزيع t استيودنت – توزيع   استاتيك آزمون واريانس دو جامعه – توزيع f( استندكور/ فيشر)آزمون K-S فصل چهارم: نتایج و تجزيه و تحليل تحقیق مقدمهآزمون فرضيه ها فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات مقدمهنتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق نتيجه گيري كليپيشنهادت تحقيق پيشنهادات مبتني بر نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق پيشنهادات آتي محدوديتهاي تحقيقمنابع و مآخذ       ضمائم و پيوستها   روشهای تامین مالی ارزش شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار پایان نامه تامین مالی پروژه پیرامون تامین مالی تامین مالی در بورس روش تامین مالی اوراق بهادار پایان نامه پیرامون بورس اوراق بهادار پروژه تامین مالی پایان نامه رشته مدیریت دول
 • برق، الکترونیک، مخابرات ظهح نمونه پروپزال تکمیل شده برق قدرت
 • نمونه پروپزال تکمیل شده برق قدرت مناسب برای بچه های ارشد دسته بندی: فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات تعداد مشاهده: 2155 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.rar فرمت فایل اصلی: ظهح تعداد صفحات: 9 حجم فایل:65 کیلوبایت دانلود نمونه پروپزال…

 • برق، الکترونیک، مخابرات docx ترجمه پایان نامه در مورد دسته بندی خطا با استفاده از بردار پشتیبان
 • در این فایل پایان نامه ای با عنوان"P ower T ransmission Line F ault Classification U sing Support V ector Machines "ترجمه شده است. دسته بندی: فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات تعداد مشاهده: 1356 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.rar…

 • صنعتی doc پروژه کارآفرینی شرکت بهگل خراسان (تولید کنسرو)
 • بخشی از متن: كارخانه توليدي بهگل خراسان واقع در شهرك صنعتي طوس در سال 1351 تاسيس گرديده كه تحت حمايت آستان قدس رضوي بود. كه بعدها به علت پيشرفت در كار و توليدات فراوان اين شركت از حمايت آستان قدس…

 • فنی و مهندسی ورد قابل ویرایش دانلود گزارش کار کارگاه آهنی ۱
 • دانلود گزارش کار کارگاه آهنی ۱ فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحه: 53 دسته بندی: کتاب » فنی و مهندسی تعداد مشاهده: 2817 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 53 حجم فایل:40 کیلوبایت…

 • دانش آموزی docx تحقیق دهه فجر
 • بخشی از متن: دههٔ فجر به روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ گفته می‌شود که طی آن سید روح‌الله خمینی بعد از تبعید پانزده ساله در دوازدهم بهمن سال ۱۳۵۷ یه ایران وارد و در نهایت با اعلام بی‌طرفی ارتش…

 • روانشناسی و علوم تربیتی DOCX مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبردهای مقابله ای
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبردهای مقابله ای دارای منابع کامل دارای رفرنس دهی استاندارد دارای گارانتی بازگشت وجه دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 2204 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *