حقوق doc بررسی ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات

پايان نامه و پروژه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي، چکیده: مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً .. دسته بندی: علوم انسانی » حقوق تعداد مشاهده: 3771 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 102 حجم فایل:5,748 کیلوبایت

دانلود

چکیده:مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقايد گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمي که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ي جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضيه‌هاي اصلي و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.فهرست مطالب:چکیدهمقدمه فصل اول: کلیات 1-1- تعاریف و مفاهیم1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم 1-1-1-1- معنای لغوی جرم1-1-1-2- تعریف جرم 1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی  1-1-1-2-2- تعریف جرم از ديدگاه اسلام 1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی 1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران 1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی 1-1-2-1- معنای لغوی1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی 1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون    1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی 1-1-3-1- معنای لغوی سیاست 1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی 1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی  1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)  1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران 1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن1-1-4-1- معنای لغوی امنیت 1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن 1-1-4-2-1- تعریف جرم 1-1-4-2-2- جاسوسی  1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم  1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم 1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات 1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی  1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی 1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی 1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی 1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی 1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی  فصل دوم: بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات  2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن 2-1-1- ماهیت  2-1-2- آثار 2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی  2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی 2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات 2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات  2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور 2-2-1-1- عنصر مادی2-2-1-2- عنصر معنوی  2-2-1-3- مجازات2-2-1-4- پرونده عملی 2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران 2-2-2-1- عنصر مادی 2-2-2-2- عنصر معنوی 2-2-2-3 – مجازات  2-2-2-4- پرونده عملی 2-2-3- جاسوسی2-2-3-1- عنصر مادی  2-2-3-2- عنصر معنوی 2-2-3-3- مجازات2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی  2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز   2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول2-3-3- مسئولیت نویسنده نتیجه گیری و پیشنهادات فهرست منابع  الف: كتب فارسي ب: پايان نامه‌ها و جزوات درسي ج : مقالات د: منابع عربي هـ: قوانين و لوايح   تحقیق جرايم امنيتي مطبوعات کار تحقیقی جرايم امنيتي جرائم طريق مطبوعات جرم امنيتي از طرف مطبوعات پروژه جرايم امنيتي بررسی جرمهای امنیتی مطبوعات پایان نامه ارشد جزا پایان نامه ارشد جرم شناسی مطبوعات و جرمهای امنیتی
 • جغرافیا Raster نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان فریدن (واقع در استان اصفهان)
 • نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب (247.5-292.5)، شمال غرب…

 • جغرافیا ppt تحقیق در مورد قطب شمال
 • تحقیقی درباره ی «قطب شمال» برای ارائه در کلاس، قطب شمال یک دریای یخ زده است که کاملاَ توسط زمین احاطه شده است. قطب شمال، پس از قطب جنوب سردترين نقطه روی زمين است كه بيشتر مساحت آن را دريا…

 • مدیریت doc مبانی نظری تبلیغات تجاری
 • Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ... دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت تعداد مشاهده: 1479 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل:265 کیلوبایت دانلود تبليغات در كلي ترين معني، فن اثرگذاري…

 • معارف اسلامی و الهیات doc تحقیق زندگي نامه امام علي (ع)
 • تحقیق رشته معارف اسلامی زندگي نامه امام علي (ع)؛ حضرت علي بن ابي طالب عليه السلام سي سال بعد از عام الفيل، روز جمعه سيرده رجب در خانة خدا متولد شد، و در سال چهلم از هجرت شب نوزدهم ماه…

 • معماری docx تحقیق نظري به مباني طراحي
 • دانلود تحقیق نظري به مباني طراحي ؛ مقدمه: منظور از مباني نظري طراحي، مفاهيم و اصولي است كه حاكم بر خطوط اصلي طرح و سازنده ايده هاي آن مي باشد، اين مفاهيم و اصول به همراه ضوابط فيزيكي طرح، نهايتا"…

 • صنایع غذایی Doc تحقیق مراحل تولید قند
 • تحقیق مراحل تولید قند؛ مقدمه: اولین مرحله کارخانه قند، اندازه گیری درصد قند، چغندر می باشد. که عمل بعداز ذخیره سازی انجام می شود. مرحله اول خط تولید شستشو و تمیز کردن چغندرها می باشد، مرحله دوم خلال ریز کردن…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *