حقوق doc بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

پایان نامه و پروژه رشته حقوق، چکيده: به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که قطعيت صادره هنگامي مصداق مي يابد که امکان تجديد نظر خواهي و اعتراض به آن خواه از طريق عادي و خواه فوق العاده ديگر امکان پذير نباشد. علي رغم رسميت اين اصل، گاه مجريان امور در اجراي مقررات کيفري که داراي ضمانت اجراهاي … دسته بندی: علوم انسانی » حقوق تعداد مشاهده: 2776 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 206 حجم فایل:382 کیلوبایت

دانلود

چکيده:به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که قطعيت صادره هنگامي مصداق مي يابد که امکان تجديد نظر خواهي و اعتراض به آن خواه از طريق عادي و خواه فوق العاده ديگر امکان پذير نباشد. علي رغم رسميت اين اصل، گاه مجريان امور در اجراي مقررات کيفري که داراي ضمانت اجراهاي شديد مي باشند از روي عمد و بيشتر غيرعمد مرتکب اشتباهاتي مي گردند که بسياري از اين اشتباهات به علت ويژگي خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعي غير قابل اجتناب است فلذا براي پاکسازي اين اشتباهات و پيشگيري از آن و به منظور اجراي صحيح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلي در دادرسي جزايي است قانونگزاران طرقي را براي جبران اشتباهات قضايي پيش بيني کرده اند که اعاده دادرسي متداولترين و شناخته شده ترين روش در امور کيفري استاگر هدف از اجراي قانون احقاق حق و رسيدن به عدالت قضايي باشد. اعاده دادرسي طريقه اي خاص و فوق العاده در فرايند دادرسي هاي کيفري است که راه را براي رفع اثر از اشتباهات قضايي و کشف حقيقت باز گزارده است. اعاده دادرسي به عنوان تنها طريقه اعتراض به احکام قطعي کيفري همواره مورد تأييد و اجراي نظامهاي مدون و متمدن دادرسي کيفري بوده است و در نظام قضايي ايران نيز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب داراي حالت ثباتي در مجموعه هاي قوانين شکلي مصوب بوده است که اين امر بر خلاف ساير طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوين و حذف آنها هيچگاه رويه ثابتي ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانين مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوين اين گونه طرق فوق العاده مشخص است.فهرست مطالب:چکيدهپيش گفتارفصل اول: کلياتمبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراءگفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانونيبند اول- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقيبند دوم- تعريف قاوني قطعيت آراء کيفريبند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار امر مختومه کيفريبند چهارم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با قطعيت‌ آراء در امور مدنيبند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کيفري در امور مدنيگفتار دوم- بررسي رويکرد فقه اسلامي در باب قطعيت آراءبند اول- ديدگاه کلي اسلام نسبت به موضوعبند دوم- مستندات فقهي قطعيت و اعتبار احکامبند سوم- مستندات فقهي نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکاممبحث دوم- سيري تاريخي قطعيت آراء در نظام حقوقي ايرانگفتار اول- بررسي سير تحولات قانوني قبل از انقلاب اسلاميبند اول – بررسي قانوم آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 ه. شبند دوم- بررسي اصلاحات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1352 ه. شبند سوم- بررسي قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ه. شگفتار دوم-بررسي سير تحولات قانوني بعد از پيروزي انقلاب اسلاميبند اول- برريسي مصوبات شوراي انقلاببند دوم- بررسي قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1361 ه. شبند سوم- بررسي قانون تعيين موارد تجديد نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها  مصوب 1367 ه. شبند چهارم- بررسي قانون تشکيل دادگاهاي کيفري 1 و 2 شعب ديوان عالي کشور مصوب 1368 ه. شبند پنجم- بررسي قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. شبند ششم- بررسي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ه. شبند هفتم- بررسي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381  ه. شفصل دوم: بررسي قطعيت آراء کيفري با توجه به قوانين لازم الاجرا کنوني و آثار آنمبحث اول- بررسي قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههلي عمومي و انقلابگفتار اول- پيشينه نقض آراء محاکم توسط عاليترين مقام قضاييبند اول- بررسي موضوع در مصوبات قانوني قبل از انقلاببند دوم- بررسي ماده 2 قانون حدود اختيارات ووظايف رئيس قوه قضائيهبند سوم- بررسي قانون موسوم به احياء دادسراهابند چهارم- بررسي ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلابگفتار دوم- مکانيزم اجرايي نقض آراء قطعي به موجب ماده 18 اصلاحيبند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجديد نظربند دوم- شيوه و مهلت طرح درخواست تجديد نظربند سوم- مرجع پذيرش اعتراض و شيوه به جريان انداختن آنگفتار سوم- بررسي اعاده دادرسي کيفريبند اول- ماهيت و مبناي اعاده دادرسيبند دوم- اوصاف و ويژگيهاي اعاده دادرسي کيفريبند سوم- مقايسه اعاده دادرسي کيفري با اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي 1385گفتار چهارم- تبيين و توضيح بين شرعبند اول- تعريف مفهوم بين شرعبند دوم- مقايسه شرع با قانون و ميزان ارتباط هر يک در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايرانبند سوم- بررسي تعارض نظر اجتهادي رئيس قوه قضائيه با نظر ولي فقيه و مشهور فقهابند چهارم- بررسي موارد تعارض نظر ولي فقيه با مشهور فقهامبحث دوم- آثار ايجاد تزلزل در قطعيت آراء محاکمگفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجراي رايبند اول- اعاده دادرسي کيفري و اجراي حکم قطعيبند دوم- برررسي امکان اجراي حکم قطعي مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحيگفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي و وضعيت قضاوت شوندگانبند اول- اثر تزلزل  آراء در اعتبار دستگاه قضاييبند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت متهمينبند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت شکاتنتيجه گيريفهرست منابع و مآخذ   قطعيت آراء تحقیق قطعيت آراء تحقیق پیرامون قطعيت آراء احکام قطعيت آراء پایان نامه احکام قطعيت آراء قطعيت آراء و اختیارات قاضی قطعيت آراء اختیارات قوه قضائیه پایان نامه رشته حقوق قطعيت آراء در نظام کيفري
 • معماری docx تحقیق سقف تیرچه بلوک
 • دانلود تحقیق سقف تیرچه بلوک ؛ دسته بندی: فنی و مهندسی » معماری تعداد مشاهده: 1885 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 16 حجم فایل:1,959 کیلوبایت دانلود  فهرست مطالب:اجزای تشکیل دهنده سقف تیرچه بلوک و نقش…

 • جغرافیا shp شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرگان (واقع در استان گلستان)
 • این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا تعداد مشاهده: 2218 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.rar فرمت فایل اصلی: shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل:10 کیلوبایت دانلود توضیحات:در…

 • عمران pdf مقاله بررسي اثر درصد و نسبت طول به قطر الياف فولادی بر مقاومت فشاري بتن اليافی (انگلیسی)
 • مقاله انگلیسی با عنوان Investigation the effect of percent and ratio of length to diameter (l/d) in steel fiber on the tensile strength of fiber concrete، چاپ شده در سال 2014 توسط انتشارت علمی Academia Arena دسته بندی: فنی و…

 • هنری Doc تحقیق در مورد خط و نسخ
 • دانلود تحقیق در مورد خط و نسخ:یکی از مهمترین وقایع قرن سوم هجری ابداع خط نسخ بوسیله ابن مقله( یا مقلد ) بود . هر چند برخی بر این عقیده اند که قبل از ابن مقله هم خط نسخ وجود…

 • گوناگون اکسل لیست شرکتهای شرکت کننده نمایشگاه اگریفود 2016
 • اطلاعات شرکتهای شرکت کننده نمایشگاه اگریفود 1395 دسته بندی: عمومی » گوناگون تعداد مشاهده: 1806 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.xlsx فرمت فایل اصلی: اکسل حجم فایل:53 کیلوبایت دانلود دانلود لیست شرکتهای تولید مواد غذایی شرکت کننده در نمایشگاه اگریفود 2016(1395)به همراه…

 • فنی و حرفه ای PDF جواب تمام تمرینات کتاب رسم فنی عمومی (تمام رشته ها)
 • دانلود جواب تمام تمرینات کتاب رسم فنی عمومی (تمام رشته ها)، همراه با رسم ایزومتریک ها و کاوالیرها، این تمرینات با رعایت تمام استاندارد ها ترسیم شده اند و تمام خطوط ندید و خط محور ها در نظر گرفته شده…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *