حسابداری doc اثرات استراتژی های تامین مالی بر سودآوری شرکت های بورس اوراق بهادار

(پروپوزال روش تحقیق) مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي به ویژه فعالان در بخش صنعت، براي ادامهي حیات و فعالیتهاي تولیدي خود و همچنین توسعهي فعالیتها، به سرمایههاي کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي براي تأمین سرمایهي مورد نیاز خود وابستگی شدیدي به تامین مالی دارند. از نکات اساسی … دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری تعداد مشاهده: 6989 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 20 حجم فایل:304 کیلوبایت

دانلود

بیان مساله:  مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي به ویژه فعالان در بخش صنعت، براي ادامه‌ي حیات و فعالیت‌هاي تولیدي خود و همچنین توسعه‌ي فعالیتها، به سرمایه‌هاي کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي براي تأمین سرمایه‌ي مورد نیاز خود وابستگی شدیدي به تامین مالی دارند. از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه‌هاي اقتصادي، استراتژی‌ها و میزان تامین مالی و اثرات آن بر سودآوری شرکت است. انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته‌ي منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم‌بندي می‌شود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش‌دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاري، سود سهام پرداختنی و هزینه‌هاي پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته‌ي منابع داخلی (سود انباشته) و منابع خارجی (تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جدید) تقسیم می‌شود. انتشار سهام عادي و دريافت وام هاي بانكي به خصوص وام هاي بلندمدت، به دليل توانايي جذب مبالغ بالا و نيز به خاطر بلندمدت بودن سررسيد مالي و باز پرداخت تعهدات وامها و نامحدود بودن سررسيد سهام عادي مورد استقبال شركتها واقع شده است . تعيين آثار انجام فعاليت‌هاي تأمين مالي بر سودآوری شركت ها مي تواند سرمايه گذاران، مديران و ديگر استفاده كنندگان را جهت اخذ تصميمات مناسب ياري رساند . بنابراین، شناسایی اولویت استراتژی‌هاي تأمین مالی و عوامل تأثیرگذار بر آن‌ها و انتخاب روش‌هاي مناسب در راستاي به حداکثر رسانیدن سودآوری شرکت ها از اهمیت زیادي برخوردار است در این تحقیق پس از تقسیم بندي استراتژی های تامین مالی و معرفی روشهاي مختلف تامین مالی آن‌ها، نحوه‌ي تأمین مالی بنگاه‌ها و شرکت ها و اثرات استراتژی های تامین مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یکی از اهداف مهم مدیریت مالی حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. به این منظور، هدف مدیران مالی یافتن استراتژی‌هاي مناسب تامین منابع مالی براي رسیدن به این هدف است. در این تحقیق استراتژی‌هاي تأمین مالی شرکت‌هاو اثرات آن بر سودآوری شرکت ها بررسی می‌شود تا با اولویت‌بندي استراتژی‌هاي تأمین مالی، عوامل تأثیرگذار بر انتخاب استراتژی‌هاي تأمین مالی برای سودآوری شرکت ها شناخته شود. -وظایف اصلی مدیریت مالی، تصمیمگیري در ارتباط با تأمین مالی، سرمایه‌گذاري و تقسیم سود است. هر یک از این تصمیمات در رابطه‌ي با هدف شرکت است و تصمیم گیري در زمینه‌ي ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده‌ي ارزش شرکت براي سهامداران است (ون هورن،.(1371استراتژي از زمان مطرح شدن آن براي اولين بار در ادبيات مديريت به صورت يك اصطلاح عام ومعروف درآمده است. اين اصطلاح غالباَ به جاي دو مفهوم سياست و برنامه ريزي به كار مي رود. استراتژي بايد تصويري از آنچه كه واحد تجاري مي خواهد در آينده به آن برسد را فراهم كند. معمولا مديران موقعي كه درباره يك استراتژي مالي صحبت مي كنند، منظورشان برنامه اي براي تخصيص منابع مالي است. چنين استراتژي هايي در حقيقت برنامه هاي عملياتي براي رسيدن به اهداف مالي شركت مي باشند. براي ما استراتژي مالي يك معناي دقيق دارد: استراتژي مالي چارچوبي براي هدايت تصميماتي است كه ماهيت و جهت امور مالي سازمان را تعيين مي كنند. بنابراين استراتژي مالي يك مجموعه پويا و مرتبط با هم از واكنش ها و پاسخ هايي است كه براساس شرايط مختلف محيطي و عكس العمل هاي ساير سازمان هاي موجود در آن محيط ها اتخاذ مي شوند. هدف استراتژي مالي افزايش سودآوری با كمترين هزينه است كه اين كار به نوبه خود باعث افزايش ارزش مورد نظر سهامداران مي شود. قبل از هرگونه برنامه ريزي به منظور تجهيز منابع مالي مي بايست به نوع تأمين منابع مالي و به تبع آن چگونگي جذب منابع و قابليت‌ها و توانمندي هاي شرکت انديشيد.روش‌های تامین مالی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطاله قرار می‌گیرد.تامین مالی کوتاه مدتبرای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار میگیرد معمولا ” مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند. معمولا برای سرمایه گذاری موقت در داراییهای جاری از وام کوتاه مدت استفاده می شودانواع روش‌های تامین مالی داخلیروش‌های تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه‌گذاری موقت در دارایی‌های جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش‌های تامین منابع مالی کوتاه مدتاعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمانوام‌های بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانک‌هاوام‌های موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالیصدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته می‌شود.ابزارهای ويژه تامين مالی بلندمدتابزارهای ويژه تامين مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:الف- سهام عادی: دارايی مالی است که بيانگر مالکيت در يک شرکت استب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابت و معينج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخصد- اوراق مشاركته- اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق مشاركت يا اوراق قرضهتئوري سلسله ي مراتبی روش هاي تأمین مالی:نظریه ي سلسله مراتبی الگوهاي تامین مالی براي اولین بار توسط مایرز به صورت زیر عنوان شده است.1- شرکتها منابع تامین مالی داخلی را ترجیح می‌دهند.2- یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت‌هاي سرمایه گذاري انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب می‌شود.3- برقراري سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوري و موقعیتهاي سرمایه گذاري، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدي ایجاد شده‌ي داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه‌هاي سرمایه‌اي است. اگر جریانات نقدي بیشتر از هزینه‌هاي سرمایه‌اي باشد، شرکت بدهی‌هاي خود را باز پرداخت می‌کند. اگر جریانات نقدي کمتر از هزینه‌هاي سرمایه‌اي باشد، شرکت از مانده‌ي حساب‌هاي بانکی خود استفاده می‌کند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت می‌ورزد.4- در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی، شرکتها ابتدا مطمئن‌ترین اوراق بهادار را انتشار می‌دهند. بر این اساس شرکتها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادي براي تامین مالی استفاده می‌کنند (بریلی و مایرز،2000).شناسایی اولویت استراتژی‌هاي تأمین مالی و عوامل تأثیرگذار بر آنها و انتخاب استراتژی هاي مناسب در راستاي به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران از اهمیت زیادي برخوردار است. نوع استراتژی‌هاي تأمین مالی انتخاب شده در شرکت‌ها یکی از عوامل مهم در تعیین سودآوری شرکت و ثروت سهامداران است. بر این اساس، شناسایی اولویت استراتژی‌هاي تأمین مالی در شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شناسایی رابطه‌ي بین نحوه‌ي تأمین مالی شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سودآوری آنها، شناسایی رابطه‌ي بین نحوه‌ي تأمین مالی شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و میزان دارایی‌هاي ثابت آنها و شناسایی رابطه‌ي بین نحوه‌ي تأمین مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ظرفیت سودآوري آنها از اهداف این تحقیق است.   بررسی اثرات استراتژی های تامین مالی سودآوری شرکت ها در بورس اوراق بهادار دانلود پرورپوزال پروپوزال روش تحقیق حسابداری پروپوزال حسابداری پایان نامه حسابداری پرورپوزال بورس اوراق بهادار استراتژی های تامین مالی
 • کامپیوتر و IT docx, pdf ترجمه مقاله الگوریتم، فلوچارت، انواع DATA و شبه دستور العمل
 • دانلود ترجمه مقاله الگوریتم، فلوچارت، انواع DATA و شبه دستور العمل بهمراه متن انگليسي، فلوچارت ها: فلوچارت ها به عنوان ابزاری برای ارتقا در زمینه صنعت کامپیوتر برای نشان دادن مراحل یک فرایند هستند. یک فلوچارت یک نمودار و طرح…

 • مکانیک حجم فایل:218 کیلوبایت جوشکاری
 • روش های مختلف جوشکاری و معایب جوش دسته بندی: فنی و مهندسی » مکانیک تعداد مشاهده: 2157 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip حجم فایل:218 کیلوبایت دانلود   جوشکاری

 • دانش آموزی docx چگونه می توانیم کیفیت زندگی خود و خانواده‌مان را افزایش دهیم
 • بخشی از متن: افراد موفق کسانی هستند که٬ از یک خود آگاهی واقعی بر خورداربوده و در قبال پیش آمدهای ناگوار و سخت٬ نیاز به داروهای آرام بخش را در خود احساس نمی کنند! افراد موفق و ماهر بخوبی خود…

 • زیست شناسی Doc تحقیق در مورد تولید مثل
 • دانلود تحقیق در مورد تولید مثل:گذشته از هر نوع تولید مثلی که جانوران ممکن است داشته باشند تولید مثل گامتیک در همه آنها انجام می‌شود. جنسها عموما جدا از هم هستند اما هرمافرودیسم هم بخصوص میان جانوران ساکن و کم…

 • روانشناسی و علوم تربیتی docx مقاله مدیریت در آموزش و پرورش
 • مقاله مدیریت در آموزش و پرورش دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 2255 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 36 حجم فایل:240 کیلوبایت دانلود مدیریت در آموزش و پرورش   مدیریت…

 • حقوق Doc تحقیق مسائل و روشهاي تعيين مقررات براي شركتهاي چند مليتي
 • دانلود تحقیق درمورد مسائل و روشهاي تعيين مقررات براي شركتهاي چند مليتي:پديده موسوم به شركتهاي چند مليتي ، درچند سال اخير اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در اين زمينه فراوان است ولي…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *