تاریخ و ادبیات doc بررسی افكار و احوالات امين الدوله

پایان نامه و پروژه رشته تاریخ، چكيده: ميرزا علي خان معروف به امين الدوله به سال1260هجري قمري(1222هجري شمسي)در تهران متولد شد. وي فرزند ميرزا محمدخان مجدالملك (سينكي لواساني) كه وي خواهر زاده ميرزا آقا خان نوري دومين صدراعظم ناصر الدين شاه بوده است. امين الدوله خط و انشاء را از پدر آموخت، مقدمات …. دسته بندی: علوم انسانی » تاریخ و ادبیات تعداد مشاهده: 2883 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 207 حجم فایل:3,171 کیلوبایت

دانلود

چكيده:ميرزا علي خان معروف به امين الدوله به سال1260هجري قمري(1222هجري شمسي)در تهران متولد شد. وي فرزند ميرزا محمدخان مجدالملك (سينكي لواساني) كه وي خواهر زاده ميرزا آقا خان نوري دومين صدراعظم ناصر الدين شاه بوده است.امين الدوله خط و انشاء را از پدر آموخت، مقدمات زبان عربي را در تهران آموخته بود. و در سفري كه همراه پدر به بغداد رفت به تكميل زبان عربي و آموزش زبان تركيبي اسلامبولي پرداخت وقتي پدرش مجد الملك به كارپردازي آذربايجان منصوب شد همراه پدر بود. و در آنجا زبان فرانسه را آموخت و همان وقت به آموزش تركي آذربايجان مشغول شد.پس از مراجعت از بغداد و خدمت در حضور شاه نيابت اول وزارت خارجه در سن نوزده سالگي به او داده شد ضمن نيابت اول جزء پيشخدمتان خاصه شاه گرديد و مفتخر به لقب منشي حضور تا سال1290 ، در سال 1288 مسئوليت چاپارخانه هاي دولتي (پست خانه) به وي محول شد. دو سال بعد ملقب به امين الملك گرديد و احراز وزارت رسائل (رياست دفتر مخصوص شاه) را اخذ نمود. در اولين سفر ناصر الدين شاه به همراه او بود ولي از آلمان برگشت. به خاطر پشتكاري كه داشت در سال 1294 متصدي امور ضرابخانه دولتي تبريز (علاوه بر شغلهاي قبلي) به وي داده شد. يكسال بعد سفير مخصوص شاه به ايتاليا جهت تسليت مرگ ويكتور امانول شد. به دليل لياقت و امانتي كه از ايشان آشكار شد وزارت وظايف و اوقاف نيز بر ساير مشاغل او افزوده گشت. در سال 1299 ملقب به امين الدوله كرد و در سال 1304 منصب رياست مجلس وزراء و دارالشوري كبري كه اعظم مناسب دولتي است به وي محول شد. در سه سفر ملتزم در ركاب ناصرالدين شاه بود، بعد از يك دوره حدودا ده ساله و دوري از سياست مجددا توسط (مظفرالدين شاه) به پيشكاري و وزارت آذربايجان و حامل فرمان و ششمين وليعهدي براي محمدعلي ميرزا شد و در آنجا نيز اقدامهاي فرهنگي انجام داد از جمله افتتاح مدرسه رشديه . در سال 1314 به دستور شاه به تهران آمد. به وي پستهاي زيادي پيشنهاد شد و مدتي وزير اعظم شد و 5 ماه بعد صدراعظم شد (16 صفر يا 15 محرم 1316) 5-1314 وي ناصر الملك را به عنوان وزارت ماليه انتخاب نمود ، همچنين وي هيئت بلژيكي را جهت اقدامات اصلاحي مالي به ايران فراخواند. در سال 1314 بر اثر فشارهايي كه به وي از دربار و مخالفين وارد نمود مجبور به استعفا از صدارت شد با بركناري وي ناصر الملك نيز بركنار گرديد. و چون از صدارت معزول شد به زيارت مكه رفت مدتي در لشت نشاي رشت اقامت نمود تا اينكه شاه او را از ايران اخراج نمود (به داغستان) رفت و او در هنگام سفر به اروپا نامه هاي انتقادآميزي به شاه نوشت پس از مدتي دوري دوباره مظفرالدين شاه نامه محبت آميز، به وي مي نويسد و او به گيلان برمي گردد تا اينكه در لشت نشا در سال 1322 برابر با 1283 هجري شمسي فوت مي كند.فهرست مطالب:چكيدهمقدمهكتاب شناسيبخش اول: زندگي نامه امين الدولهفصل اول: شرح حال ميرزا علي خان امين الدوله از تولد تا ورود به دربار1- كودكي و نوجواني ميرزا علي خان امين الدوله2- مجد الملك پدر امين ادوله3- كساني كه القاب امين الدوله كسب نموده اند.فصل دوم: زندگي سياسي امين الدوله( اوضاع سياسي – اجتماعي، اقتصادي )1- امين الدوله و واقعه رژي2-  سلطنت مظفرالدين شاه3- امين الدوله و پيشكاري آذربايجان4-وزارت اعظمي امين الدوله5- امين الدوله و فراماسونريفصل سوم: عملكرد سياسي امين الدوله1- سياست داخلي2- امين الدوله و روحانيون3- سياست خارجي4-  روس و انگليس5- گروگذاري بنادر جنوب  بخش دوم: اقدامات امين الدولهفصل اول: اقدامات اقتصادي1- اصلاحات مالي و تفكر استقراض2- تشكيلات پستي در دوره ناصرالدين شاه3- رياست ميرزا علي خان منشي حضور در پست (دوره اول از سال 1288-1290 هجري قمري )4- تاريخچه پيدايش  سانسور در پست خانه و كناره گيري ميرزا علي خان امين الدوله از‌كار پتخانه5-‌دوره‌دوم‌رياست‌امين‌الملك‌(‌امين الدوله از‌1292-1294هجري قمري )6-تاثير پست خانه در روند اصلاحات جامعه ايران7- شرح مختصري از خدمات پست خانه در جنبش مشروطيت8- گمركات9-  كارخانه قند10- پارك امين الدولهفصل دوم: اقدامات فرهنگي1- مدارس رشديه2- نهضت مدارس جديد3- تشكيل انجمن ها4- ادبيات سياسي    بخش سوم: رابطه امين الدوله با رجالفصل اول: امين الدوله و ديگران1- رابطه امين الدوله با ميرزا ملكم خان2-رابطه امين الدوله و مشير الدوله3- رابطه امين الدوله با جعفر قلي ميرزا ملكفصل دوم: ديدگاه نويسندگان درباره امين الدوله1- ديدگاه اعتماد السلطنه2- ديدگاه حسين قلي خان نظام السطنه مافي خصوص امين الدوله3- ديدگاه ميرزا مهدي خان ممتحن الدوله4- ديدگاه  افضل الملك5- ديدگاه ملك الشعراي بهار6-ديدگاه عبدالحسين نواييفصل سوم: مقايسه ي بين شخصيت امين الدوله وامين السلطان1- امين السلطان2- امين الدوله3-سفرهاي امين الدوله و مقايسه آن با امين السلطانفصل چهارم: عزل1- عزل و فوت امين الدوله2- فوت امين الدولهفصل پنجم: آثار مكتوب1-خاطرات سياسي ميرزا علي خان امين الدوله2- سفرنامه مكه3-  شيوه نگارش امين الدولهبخش چهارم: افكار و عقايد امين الدولهفصل اول: تاريخچه اصلاحات در ايران1- اقدامات كلي2- سير نوگرايي در ايران3- عباس ميرزا4- امير كبير5- ميرزا حسين خان سپهسالارفصل دوم: انديشه ها واقدامات1- تاثير افكار غرب در انديشه امين الدوله2- زمينه فكري و خصوصيات اخلاقي3- ديدگاه امين الدوله در خصوص نظام حكومت4- ديدگاه امين الدوله در خصوص راهكارهاي نجات ايران6- ديدگاه امين الدوله در خصوص امتيازات7- ديدگاه امين الدوله در خصوص اصلاحات8- ديدگاه امين الدوله در خصوص اقتصاد9- ديدگاه امين الدوله در خصوص قشون و ارتشفصل سوم: اخلاف و بازماندگان1- فرزندان2-ميرزا محسن خان اميني (امين الدوله)3- اشرف الملوك فخر الدوله4- سرلشكر حسن اميني مجدي5- دكتر علي اميني6- ابوالقاسم اميني7- سرتيپ محمود امينينتيجه گيريمنابع و مآخذ        پيوست ها و تصاوير   تحقیق کامل امين الدوله زندگی امين الدوله بررسی کامل امين الدوله پایان نامه امين الدوله پایان نامه پیرامون امين الدوله پروژه افکار امين الدوله احوالات امين الدوله بررسی عقاید امين الدوله
 • صنایع غذایی doc طرح توجیهی کارخانه شکلات و تافی
 • این پروژه ، می‌تواند مهارت‌های مورد نیاز را به صورت نسبی از نظر عملی و نظری در زمینه ی تولید شکلات و تافی را در خواننده ایجاد کند . و همچنین این طرح راه اندازی یک کار عملی به صورت…

 • روانشناسی و علوم تربیتی doc بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل
 • پایان نامه و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: این پایان نامه به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می‌پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش‌های روانی اجتماعی را با بعضی از…

 • معماری pptx پاورپوینت پروژه تحلیل معماری میدان نقش جهان اصفهان
 • پاورپوينت آماده پروژه تحليل معماري ميدان نقش جهان اصفهان شامل تحليل معماري ميدان و بناهاي آن، از جمله مسجد امام اصفهان يا مسجد شاه، مسجد شيخ لطف الله و کاخ عالي قاپومي باشد. اين تحقیق بصورت پاورپوينت در 39 اسلاید…

 • دانش آموزی doc تحقیق روز 13 آبان (روز دانش آموز)
 • بخشی از متن: دانش آموزان همچون ساير گروه هاي ملت در اطاعت از فرمان حضرت امام (ره) كه همه را دعوت به مبارزه بي امان با رژيم امريكايي شاه مي نمود، سر از پا نمي شناختند و نجات اسلام را…

 • جغرافیا Raster نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سنقر (واقع در استان کرمانشاه)
 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند. دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا تعداد مشاهده: 2843 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.rar فرمت فایل اصلی: Raster تعداد صفحات: 1 حجم فایل:269…

 • مکانیک catia طراحی و مونتاژ آبمیوه گیری در نرم افزار کتیا
 • طراحی و مونتاژ آبمیوه گیری در نرم افزار کتیا شامل 7 فایل در برنامه قالبCATIA ؛ همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری دسته بندی: فنی و مهندسی » مکانیک تعداد مشاهده: 1958 مشاهده فرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *