برنامه ریزی شهری doc تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

پایان نامه و پروژه رشته برنامه ریزی شهری و جغرافیا، چکیده: یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی در زمینه کاربری زمین استفاده از سرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی در تهیه طرح های شهری و نحوه ی توزیع و تقسیم اراضی شهری دارد اما مجموعه مطالعات و بررسی های انجام شده در این زمینه نشان می دهدکه نظام … دسته بندی: علوم انسانی » برنامه ریزی شهری تعداد مشاهده: 3430 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 136 حجم فایل:2,513 کیلوبایت

دانلود

چکیده:یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی در زمینه کاربری زمین استفاده از سرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی در تهیه طرح های شهری و نحوه ی توزیع و تقسیم اراضی شهری دارد اما مجموعه مطالعات و بررسی های انجام شده در این زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاً با تنگناهای اساسی نظری و عملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشها و فنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاً از مفهوم برنامه ریزی کاربری زمین و جامع نگری لازم بی بهره اند و یا پیش شرط های لازم برای کاربرد درست آنها در طرح های شهری ایران وجود ندارد و در واقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی- کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی استفاده از زمین و فضا پاسخ گوید به همین دلیل در اغلب موارد تحقق پیدا نکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج و مرج درکاربری زمین و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات به مناطق مسکونی وصنعتی و تبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه نا موززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری در منطقه 15 فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربود و هم اکنون این منطقه با مشکلات عدیده ای در رابطه با وجود کاربردها و دسترسی به آنها مواجه است.با توجه به بررسی تک تک کاربری های زمین در سطح منطقه و نواحی مختلف و برآورد سطح کمبود نیازمندی های کلی در سطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی، درمانی، ورزشی، اداری، تاسیسات و تجهیزات شهری و تجاری می باشد که بیشترین کمبود را نیز در سطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایر چشم پوشی کردن و انتقال اراضی صنعتی و نظامی و اختصاص آن به کاربری خدماتی و افزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی، بالا بردن تراکم در واحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه را جبران نمود.فهرست مطالب:چكيده    مقدمه    فصل اول: كليات تحقيق     1-1 طرح مساله و بيان ضرورت آن         1-2 سوالات اصلي تحقيق          1-3 اهداف تحقيق       1-4 فرضيه   1-5 روش تحقيق        1-6 پيشينه و سابقه انجام           1-7 مسائل و مشكلات تحقيق      فصل دوم: مفاهيم و پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين       2-1 مقدمه          2-2 مفاهيم تحقيق2-2-1 محتواي طرح كاربري زمين    2-2-2 مفهوم زمين           2-2-3 ناحيه       2-2-4 محله‌ها و ناحيه‌هاي شهري      2-2-5 برنامه‌ريزي           2-2-6 برنامه‌ريزي شهري  2-2-7 منطقه      2-2-7-1 انواع مناطق       2-2-8 برنامه ريزي كاربري اراضي شهري     2-2-9 فرايند برنامه‌ريزي كاربرد اراضي         2-2-10 اصول طبقه‌بندي كاربري اراضي شهري           2-2-11 تعريف مديريت     2-2-12 مديريت شهري      2-3 محتوا و روش تهيه طرح‌هاي جامعه و تفصيلي در ايران         2-3-1 طرح هادي شهري    2-3-2 طرح جامع شهر      2-3-3 طرح تفصيلي         2-4 پيشينه مطالعات كاربري زمين     2-4-1 پيشينه مطالعات كاربري زمين در دنيا    2-4-3 پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين در ايران            2-4-2 كاربري زمين در قاره‌هاي مختلف جهان  2-4-4 پيشينه‌ي برنامه‌ريزي كاربري زمين در منطقه 152-5 نظريه هاومدل‌هاي توزيع كاربري اراضي  2-5-1 نظريه نوگراها        2-5-2 نظريه سلامت روان2-5-3 نظريه‌هاي مبتني بر اقتصاد شهر          2-6 نتيجه‌گيري    فصل سوم: مطالعات اكولوژيكي  3-1 مقدمه          3-2 موقعيت طبيعي          3-2-1 موقعيت جغرافيايي   3-2-2 ويژگيهاي عمومي زمين شناسي منطقه 15          3-2-3 آبهاي زيرزميني      3-2-4 زلزله خيزي           3-2-5 مهمترين گسله‌ ها در گستره تهران و پيرامون منطقه           3-2-6 ژئومورفولوژي       3-2-6-1 توپوگرافي و شيب منطقه    3-2-6-2 موقعيت منطقه از نظر سيل گرفتگي و آب گرفتگي         3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسي      3-2-2-1 آب و هوا           3-2-2-2 ميزان بارش        3-2-2-3 رطوبت نسبي      3-2-2-4 روزهاي يخبندان  3-2-2-5 روزهاي باراني    3-2-2-6 درجه حرارت      3-2-2-7 باد       3-3 مطالعات تاريخي و بررسي روند گسترش كالبدي منطقه          3-3-1 عوامل مهم و تاثير گذار بر روند تحولات كالبدي منطقه       3-4 مطالعات جمعيتي منطقه            3-4-1 مقدمه       3-4-1-2 روند تحولات جمعيت        3-4-1-3 توزيع سني و جنسي جمعيت            3-4-1-4 پراكندگي و تراكم نسبي جمعيت        3-4-1-5 ميزان باسوادي و سطح سواد جمعيت  3-4-1-6 مهاجرت در منطقه            3-4-2 ويژگيهاي اقتصادي  3-4-2-1 وضع فعاليت جمعيت         3-4-3 پيش‌بيني جمعيت منطقه         3-5 تاسيسات زيربنايي       3-5-1 شبكه جمع آوري فاضلاب       3-5-2 قنوات      3-5-3 سيستم دفع آبهاي سطحي        3-5-4 مخابرات   3-5-4 گاز و فرآورده‌هاي نفتي         3-5-6 خطوط انتقال نيرو و شبكه توزيع         3-5-7 شبكه آبرساني        3-6 نتيجه‌گيري    فصل چهارم: بررسي و تحليل تغييرات كاربري زمين در منطقه 154-1 مقدمه          4-2 تقسيمات داخلي منطقه   4-3 استانداردهاي كمي شهرسازي      4-4 كاربري زمين در منطقه 15       4-4-1 كاربري مسكوني     4-4-2 كاربري تجاري       4-4-3 كاربري آموزشي     4-4-4 كاربري بهداشتي و درماني     4-4-5 كاربري اوقات فراغت           4-4-5-1 كاربري فرهنگي – مذهبي   4-4-5-2 كاربري ورزشي   4-4-5-3 فضاي سبز شهري            4-4-6 اراضي خدمات پذيرايي و جهانگردي     4-4-7 كاربري اداري ، انتظامي ، نظامي         4-4-8 كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري      4-4-9 كاربري حمل و نقل  4-4-10 كاربري صنعتي    4-4-11 كاربري شبكه       4-4-12 كاربري مسيل و حريم مسيل  4-4-13 كاربري اراضي باير           4-4-14 كاربري حريم شبكه برق      4-5 ارزيابي سطوح و سرانه            4-6 بررسي اجمالي از تغييرات كاربري اراضي منطقه 15           4-6-1 بررسي تغييرات كاربري‌هاي مختلف منطقه 15با تاكيد بر كميسيون ماده پنج      4-6-2 بررسي تراكم ساختماني در كاربريها      4-7 نيازمندي‌هاي كنوني زمين در نواحي شش گانه منطقه 15        4-8 تحليلي از عوامل اقتصادي بر تغييرات كاربري اراضي           4-8-1 تحليلي از قيمت اراضي و تغييرات كاربري درنواحي مختلف4-9 تحليلي از نقش مديريت شهري در تغييرات كاربري اراضي     4-10 نتيجه‌گيريفصل پنجم: نتيجه‌گيري و آزمون و فرضيات     5-1 آزمون و فرضيات تحقيق           5-1-1 فرضيه اول            5-1-2 فرضيه دوم            5-2 نتايج تحقيق   5-3 امكانات و فرصتها (پيشنهادها)  منابع وماخذ فارسیمنابع وماخذ انگلیسیچكيده انگليسي         تحلیل مکانی اراضی شهری تغییرات کاربری فضایی اراضی شهری پایان نامه تحلیل اراضی شهری تحلیل کاربری اراضی شهری پایان نامه برنامه ریزی شهری تغییرات کاربری در اراضی شهری تغییرات کاربری فضایی شهری تحلیل مکانی زمین شهری تغییرات کاربری فضایی شهری
 • حقوق doc اصول و اهداف عدالت ترميمي، The principles and aims of restorative
 • کار تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، ترجمه مقاله اصول و اهداف عدالت ترميمي، The principles and aims of restorative، اداره ولز جنوبي در مورد خدمات تاديبي، واحد عدالت ترميمي را به منظور تسهيل برگزاري كنفرانس هاي (هم…

 • زیست شناسی docx گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش نین هیدرین (تشخیص اسید های آمینه ی)
 • گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش نین هیدرین (تشخیص اسید های آمینه ی)–مناسب برای دانشجویان رشته های میکروبیولوژی و علوم آزمایشگاهی - شامل 7 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش دسته بندی: علوم پایه » زیست شناسی تعداد مشاهده:…

 • مدیریت doc بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در زمان پسا تحریم
 • مقاله و تحقیق ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه، چکیده: این روز ها فضای رسانه ای کشور بیشتر معطوف به اخبار، تجزیه و تحلیل و ارائه راهبردهای سیاسی- اقتصادی در خصوص انتشار بیانیه سوئیس و آینده توافقات احتمالی بوده و…

 • معماری docx تحقیق و تحلیل معماری کنزو تانگه
 • دانلود تحقیق درمورد کنزو تانگه؛آشنايي با معماري ژاپني با تاخير زماني صورت گرفت . يكي از معماران مشهور قرن بيستم كه مي توان آن را نماينده اين نوع معماري ناميد كنزوتانگه است . وي در سال 1913 در ژاپن متولد…

 • حقوق doc تحقيق محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر
 • مقدمه: امروزه مقبوليت يك كشور به رعايت اصول و آزاديهاي حقو بشر بستگي دارد و كانون اصلي توجه افكار بين المللي است. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي آن حدود و آزاديهاي مدني، سياسي اجتماعي و فرهنگي…

 • صنایع ppt فاضلاب‌های صنعتی «کارخانه شیر پگاه»
 • پاورپوینت درباره فاضلاب‌های صنعتی «کارخانه شیر پگاه» دسته بندی: فنی و مهندسی » صنایع تعداد مشاهده: 2168 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.pptx فرمت فایل اصلی: ppt تعداد صفحات: 16 حجم فایل:1,237 کیلوبایت دانلود   فاضلاب‌های صنعتی «کارخانه شیر پگاه»

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *